Govor

Ovo ste sve mogli u novinama pročitati ... ... Predsjedavajući.