Govor

Hvala gospodine predsjedavajući. Hvala dame i gospodo što ste dozvolili da iako sam se javio peti, šesti, govorim prvi. Danas imamo, bez obzira na početna već, ne mišljenja koja su protivna ovome što ću reći po mom viđenju, najvažniju sjednicu u posljednih 15 mjeseci koliko radi ovaj Dom i ne slučajno i da sam u pravu pokazuje i ovakva vrsta skupa i ovakva uvodna izlaganja. Ovo je mnogo više od rasprave o samom pravosuđu. Pravosuđe je važan temelj svakog društva i zbog toga kad raspravljamo o njemu ovdje imamo i vrh zakonodavne i vrh izvršne i vrh pravosudne vlasti i zbog toga smo se i opredjelili zajedno da obavimo ovakvu raspravu. Mislim da ona treba da protekne u demokratskoj atmosferi i da danas svi treba da pokažemo kakav smo nivo demokratski dostigli u Bosni i Hercegovini. Nije dobro da ovaj Parlament danas pretvorimo u sudnicu, da se pojave tužioci, advokati, sudije, a imam osjećaj da tako može da se desi. Time bismo pokazali, jer i rasprava o pravosuđu, kao što sam rekao, jeste demokratska, koliko smo demokratski nivo postigli u Bosni i Hercegovini. Čemu težimo? Težimo razvijenoj demokratiji u kojoj će svako svakoga čuti, naravno, ponekad i sa oštrim riječima. Izabrali smo ovu sjednicu na zahtjev jednog broja poslanika, a i zbog toga što smo skoro na svakoj sjednici, da li je to tačka dnevnog reda ili nije, raspravljali o pravosuđu i nismo imali predstavnika ni VSTS-a, ni gospođe glavne tužiteljice nije bilo i kad smo stavljali tačku dnevnog reda njenu ovdje, istina opravdala se, sada su svi tu, sada su tu i predstavnici izvršne vlasti i mislim da je ovo vrlo važno za BiH. Danas raspravljamo i o našem napretku prema Evropskoj uniji i dobro čujete, prema napretku Evropskoj uniji jer rad pravosuđa u BiH jeste dobar pokazatelj napredujemo li prema Evropskoj uniji, razvijamo li se u cjelini prema slobodnim razvijenim zemljama u kojima vlada vladavina zakona, kao što kaže naš kolega kada nas ispravlja kada govorimo o vladavini prava i to jeste važno i danas vam moramo pokazati. Danas će se pokazati da li mi hoćemo da idemo u Evropsku uniju ili ima onih koji koče rad pravosuđa ili koji neće da se razvija pravosuđe kako treba u skladu sa evropskim normama i ustvari koči put prema Evropskoj uniji i mislim da više stvari se rješava danas na ovoj sjednici. Siguran sam da će parlamentarci kao i u prethodnim nekim raspravama i kad nije bilo predstavnika VSTS-a govoriti o značaju razdvojenosti funkcija, to smo imali priliku i ranije da čujemo, o ovome o čemu je govorila i gospođa glavna tužiteljica. Postoji odvojenost sudske, zakonodavne i izvršne vlasti i tome moramo dati doprinos i danas. Vjerujem da ćemo potvrditi sa brojnim ljudima koji se razumiju i u ovu oblast, ali i u ovo o čemu sam ja govorio, o demokratiji, o Evropskoj uniji, da ćemo potvrditi da nam je potrebno efikasno pravosuđe, nepristrasno pravosuđe i da ćemo mi ovdje učiniti sve što je u našoj moći da to tako i bude, ali to očekujemo i od onih koji to rade, da bismo imali ukupan napredak u društvu. Naravno, u svemu ovome, pa evo na kraju ... rasprave, a ne po značaju na kraju, treba razgovarati i o slobodi i o suverenitetu i ne spominjem to slučajno u okviru ove teme, sloboda je pokretačka snaga svake civilizacije, pa i ove. Sloboda je važna, suverenitet, a upitat ćemo se i danas jesmo li potpuno suvereni u Bosni i Hercegovini. Suverenitet je, da podsjetim, upravljanje vlastitom teritorijom bez stranaca, bez onih koji sa strane upravljaju sa nama i to danas treba ovdje da bude važna stvar. Siguran sam da u Bosni i Hercegovini, a i u ovoj sali ima mnogo onih koji će se složiti sa sljedećim rečenicama, imamo pravne fakultete sa tradicijom, imamo kvalitetne pravne fakultete, imamo kvalitetne pravne stručnjake, sudije, tužioce i druge koji su i u praksi poslije završetka fakulteta napredovali i dokazali šta mogu, imamo mnogo onih koji su završili prestižne fakultete vani i rade sada u Bosni i Hercegovini i svi možemo doprinijeti ovdje i bez stranaca razvoju i pravosuđa i sistema u cjelini. Neka ovo bude poziv da svi zajedno, zajednički, svim snagama svojim dođemo do toga da nemamo stranih sudija i tužilaca i bilo kakvog, osim pomoći stranog uticaja u Bosni i Hercegovini, a u pravosuđu posebno. I, evo, na kraju, još jednom poziv, nemojte da pretvorimo ovo danas u sudnicu, važno je da čujemo jedni druge, da ne optužujemo jedni druge, da oni koji nas prate, a prate nas u oba entiteta, u svim kantonima, i očekuju mnogo od ove rasprave budu zadovoljni. Hvala vam.