Govor

Svakako idemo u raspravu. Prije toga uvažena zastupnica Marinković-Lepić, ispravka krivog navoda.