Govor

Uvaženi predsjedavajući nemojte se ljutiti, ali trebali bi se držati Poslovnika ovog Doma i trebali bi ga cijeniti jednako i nosioci pravosudnih funkcija kao i mi. Dakle, trebali ste upozoriti tužiteljicu dva puta i objasniti je gdje došla, da nije ovo nikakva konferencija nego sjednica najvišeg zakonodavnog tijela države Bosne i Hercegovine. Trebali ste je upozoriti ovdje da ima pravo nekog hapsiti, nego da konačno počne hapsiti te korumpirane političare, ali da pazi da joj se ne izgube dokazi, pošto im se to često desi i da nema potrebe da nama drži predavanje šta mi trebamo raditi i trebamo li mi raspravljati o korona virusu ili migrantima ili o njihovom radu, jer je to nepoštivanje najviše državne institucije. I izvinite što ovo Vama govorim, ali Vi ste u ovom trenutku predsjedavajući, ovo ste joj sve Vi trebali reći nesporeći da sav onaj dio koji se tiče onoga zbog čega je pozvana da govori. I oni koji su pozvani u Parlament govorit će o onome zbog čega su pozvani, a ne što je njima ćejf. I još jedna stvar, da li imamo, ja mislim da nemamo pravo na replike na uvodna izlaganja? Ako imamo ovo će se pretvoriti sada u diskusiju po replikama, i ja ću se odmah prijavit, a ja mislim da nemamo pravo na to pa bi bilo dobro da idemo prvo u raspravu.