Govor

Poštovani predsjedavajući, poštovani dopredsjedavajući, poštovani zastupnici, dame i gospodo, poštovani predstavnici medija, ja ću biti nešto oštrija u odnosu na moje prethodnike. Ja sam glavna tužiteljica Tužiteljstva BiH već godinu dana i želim da napomenem da način organizovanja ove konferencije ne smatram ovo sasvim dovoljno dobrim iz sledećih razloga. Jedno je razmatranje stanja u pravosuđu Bosne i Hercegovine i s time se slažem, time bi svakako bila prisutna ovdje da iznesem svoje gledište i svoja mišljenja, a drugo je rad Tužiteljstva BiH za 2017. i 2018. godinu. Međutim, kako sam ovdje ja molim više vremena da se mogu da osvrnem na sve ono što se tiče rada Tužiteljstva BiH i mog viđenja rada pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Mislim da je o tome trebalo voditi računa prilikom zakazivanja ove sjednice, ali ne znam da li je to slučajno ili namjerno, međutim smatram da se je Izvještaj Tužilaštva BiH trebao podnositi na radovnoj sjednici. Osim toga želim da istaknem da nakon tri godine imam priliku da se obratim ovom skupu, jer sam se kao vršiteljica dužnosti obratila povodom Izvještaja za rad Tužiteljstva BiH za 2016. godinu prethodnom sazivu Parlamentarne skupštine o, i šta to govori, da li to govori o neradu pravosuđa ili o neradu i nekih drugih u ovoj zemlji. Pitanje je koliko Parlamentarna skupština nije radila? Godinu dana, godinu dana nije se ustvari radilo. Pitanje je ko je dobijao naknade i kako za to vrijeme? Pitanje je zašto smo došli u tu situaciju i pitanje možemo li i o tome razgovarati i ne samo razgovarati možemo li u tom pogledu vidjeti ima li tu odgovornosti i čije, da li su primane i naknade, da li se radilo na dva mjesta u isto vrijeme, pa ako nema krivične odgovornosti da li tu ima moralne odgovornosti gospodo? Postavimo pitanje sebi, samo jedan dan da stane rad pravosuđa u ovoj zemlji, tužilaštava i suda, sudova, ne govorim samo na nivou Bosne i Hercegovine, nego cijeloj Bosni i Hercegovini, da stane rad policijskih agencija koje prate naš rad, da stane rad Obavještajno- sigurnosne agencije, šta bi s nama bilo? Prema tome, mi možemo i razgovaraćemo danas o svemu, ja sam sretna što imam priliku da vam odgovorim na sva pitanja i da me neposredno vidite i oni koji me kritikujete i oni koji me hvalite danas pred ovim uvaženim skupom. Naravno, da moramo raditi zajedno jer imamo zajedničkih stvari, ali podjela vlasti je jasna zakonodavna, izvršna i sudska. Prema tome, pitanje mnogih stvari u ovoj zemlji ne odnosi se samo na pravosuđe u Bosni i Hercegovini, pitanje neizvršenja odluka Ustavnog suda koje je u posljednje vrijeme veoma značajno. Molim vas, ova Parlamentarna skupština ima mnogo odluka Ustavnog suda koje nisu provedene, ne govorim sada o ovom sazivu nego govorimo o Parlamentarnoj skupštini u cjelini i prethodnoj i šta tu sada, zar tu niko ne postavlja pitanje šta bi trebalo uraditi. Ja vas pitam – koga goniti u toj situaciji, ko je zadužen, ko je kriv? Mi smo formirali predmete, radili smo po predmetima i radićemo po predmetima, ali molim vas ne može se teret ovog momenta svesti na rad pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini. U jednom momentu imali smo u jednoj ličnosti i, nemojte se ljutiti, i nosioca zakonodavne i izvršne vlasti, trebalo je još biti sudska vlast pa da imamo potpuno totalitarni režim. Ne može to tako biti. Kao glavna tužiteljica Tužiteljstva BiH i kao neko ko ima ovlasti da pokrene krivične postupke za svakog u ovoj sali, a naravno ne samo na parlamentarce i na sve druge, nego i na članove Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, moć, kao što je rečeno i kao što mnogi tvrde, je u, na glavnom tužiocu. Ali pogledajte kakva je odgovornost, jedna pogrešna odluka može dovesti do mnogih problema u zemlji, jedna brza odluka može donijeti do mnogih problema u zemlji, jedna spora odluka može donijeti do mnogih problema u zemlji. Ja sam dvije i po godine bila vršiteljica dužnosti glavnog tužitelja, sada sam glavna tužiteljica Bosne i Hercegovine, imam 58 tužitelja koji rade sa mnom i 258 uposlenika i mi smo spremni da radimo svoj posao neovisno od bilo koga, neovisno od zakonodavne, izvršne, sudske i bilo koje druge vlasti. Nećemo podleći bilo kojim pritiscima u ovom momentu i mislim da je bilo vrijeme da se danas raspravlja o mnogo važnijim pitanjima u ovoj zemlji, ovo je moglo i sačekati. Treba raspravljati o korona virusu, je li vidite da svi raspravljaju o tome, mi smo se danas sastali ovdje, smijte se vi, vidjećete vi, smijali smo se i za migrantsku krizu, govorilo se neće migranti u Bosnu i Hercegovinu, danas je trebalo raspravljati o migrantskoj krizi i kako to riješiti, svi zajedno, ne odvojeno nego zajedno kao zakonodavna, izvršna i sudska vlast. Naravno, ima podsmjeha, a vidjećemo ko se zadnji smije najslađe se smije, ja se bojim samo da svi ne snosimo sve posljedice, pa da pitam ko će sjediti u ovim klupam i u pravosudnim institucijama obzirom na ovu zdravstvenu situaciju u zemlji. Danas je trebalo pozvade zdravstvene .... uposlenike, najvažnije stručnjake, najvažnije one koji nam mogu pomoći u svemu ovome. Što se tiče rada Tužilaštva BiH u, za 2017. i 2018. godinu, želim da istaknem da smo ostvarili normu, jer moram takođe da naglasim da Tužilaštvo BiH i tužioci Tužilaštva BiH se ocjenjuju i normiraju za razliku od Suda gdje nema ocjenjivanja. Mi ovdje moramo biti krajnje otvoreni i iskreni ako ćemo razgovarati o stanju u pravosuđu, ako ćemo mi ovdje izaći pa pričati sve je divno, sve je krasno, ne može tako. Treba da se ujednači stav prema svima, ako se ocjenjuju sudije i tužioci u Tužilaštvu BiH neka se ocjenjuju i sudije u Sudu BiH, ne smije se njihova ocjena vezati, ne smije se ocjena vezati za rad Tužilaštva BiH. Ja ovo ne govorim na štetu Suda, vidim da reaguje predsjednik Suda, na štetu predsjednika Suda, jer ukoliko, ja ovo ne govorim zbog toga, sve sudije i tužioci u cijeloj Bosni i Hercegovini se ocjenjuju i Sud BiH treba da se veže za sudove u Bosni i Hercegovini, a ne za način ocjenjivanja tužilaca u Bosni i Hercegovini, koji su bili razlozi takođe povlačenja po nekim medijima. Ja ne želim da vam se dodvoravam bilo kome, nikad ni s kim nisam popila kafu, nikog vas ne znam osim na medijima onoliko koliko sam vidjela i čula, je li, o tome šta govorite i staću iza svake svoje riječi koja je ovdje. Prema tome, ja bih zamolila danas da budemo krajnje otvoreni u ovim razgovorima, a ukratko ću samo reći o radu Tužilaštva BiH, jer smo mi podnijeli Izvještaj već i za 2019. godinu Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću, koje je jedino mjerodavno da odlučuje o radu Tužiteljstva BiH. Moram reći da je Izvještaj o radu za Tužiteljstvo BiH prihvaćen za 2016. godinu od strane Parlamentarne skupštine u cjelini, moram reći da evo sada sam izučila ove materijale, koje smo dobili kasno, za 2017. prihvaćen je Izvještaj od Ustavnopravne komisije, za 2018. nije kao primljen k znanju, jer je bilo šest, sedam suzdržanih, ne znam šta to znači. A osim toga želim da naglasim još jedno, 2003. godine prošli smo reformu i ja sam je prošla, 35 godina radim kao tužitelj, sada kao glavni tužitelj Bosne i Hercegovine, odlučuju o nama ljudi koji nisu prošli reformu 2003. godine, neću imenom da govorim, neću imenom da govorim, ali u Ustavnopravnoj komisiji odlučuju ljudi koji nisu prošli reformu 2003. godine i sada su ovdje u ovim klupama predstavnici političkih stranaka. Šta o tome govorimo, je li tada pravosuđe bilo neovisno u svom radu, a odlučuje sada o sudbini da li će biti primljen ili neće biti primljen Izvještaj o radu Tužiteljstva BiH? Stoga mislim da se svi mi moramo pozabaviti daleko dubljim pitanjima, kada se sazivaju ovakve sjednice i organizuju treba da se konsultuju oni koji na njima treba da izlažu. a ja ću sada samo da vam ukratko kažem šta radi Tužilaštvo BiH i iz tih, iz toga ćete moći postavljati pitanja u sljedećem periodu. Tužilaštvo BiH ima 58 tužilaca i kao što sam rekla oko 250 uposlenika, dakle mi smo jedno veliko tužilaštvo koje radi u tri odjela, prvi odjel je Poseban odjel za ratne zločine u kojem imaju tri odsjeka i pet timova po regionalnim principima. Drugi odjel je Odjel za organizovani kriminal, privredni kriminal, korupciju i terorizam i treći odjele je Opšti odjel. Moram vam reći da je po optužnicama Tužilaštva BiH u predmetima ratnih zločina optuženo preko 800 lica i izrečeno je preko 3 200 godina zatvora i to od strane Suda BiH, naravno koji prati naš rad. U Odjelu za organizovani kriminal, privredni kriminal, korupciju i terorizam do sada od osnivanja Tužilaštva izrečeno je preko 2 000 godina zatvora i postignuti su značajni rezultati, ti rezultati se postižu u kontinuitet. I moram reći da što se tiče Posebnog odjela za ratne zločine, a vjerovatno će biti i pitanja, zbog toga želim da vas upoznam na koji način se radi, podjeljeni smo po regionalnim timovima i tužioci imaju planove rada za svaku narednu godinu i realizaciju plana za prošlu godinu. Prema tome tu se radi o jednom sistemskom pristupu rada u Tužilaštvu BiH o čemu se redovno izvještava Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće i Nadzorno tijelo Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća. Sada pošto mi ne vodimo svoje evidencije po tome da li je neko Bošnjak, Srbin ili Hrvat ili ostali, ja molim vas koji se bavite time i što vidim kroz medije, provjerite ko je kako osuđen, ko je kako optužen, ako niste dosad imali priliku i ako ovo do sada niste nikada čuli da je urađeno. Ali osim toga želim da vam kažem da je ostao još veliki broj nerješenih predmeta ratnih zločina, iako je smanjen broj sada imamo 449 predmeta protiv ... osobe, znači KT predmeta. E sad vi zamislite broj, nažalost, nažalost, s obzirom na broj ratnih zločina u Bosni i Hercegovini koje smo imali, da smo mi lider u regionu po rješavanju ratnih zločina i time treba da se pohvalimo, mi svi ovdje u ovoj sali, nažalost. Dakle, 449 predmeta protiv 4 223 osobe, u medijima se postavlja pitanje – šta je s predmetima A i mnogi drugi to postavljaju? Saću vam reći šta je pitanje sa predmetima A, predmeti A su kategorisani ranije, radi se samo, čini mi se, o 883 osobe a ne predmeta koje smo dobili iz Haškog tribunala. Kada smo mi došli predmeti se raspoređuju na osnovu Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina i to je jedina zakonska raspodjela koju ovo Tužilaštvo mora raditi. Bez obzira dala sam nalog da se izvrši analiza predmeta A i dvije godine je rađeno na toj analizi. Sada vam kažem 190 osoba od ovih 4 223 koje su u radu Tužilaštva BiH su osobe sa oznakom A, a prenijeli smo preko 270 predmeta na entitetska tužiteljstva i tužiteljstva Brčko Distrikta, pa pitajte uvaženi poslanici šta je urađeno sa tim predmetima, u tim tužiteljstvima i sudovima u entitetima i u Brčko Distriktu. Takođe, želim da vam kažem da radimo i na predmetima KTA, te oznake vama ne moraju biti poznate, to su o određenim događajima i među njima su predmeti ekshumacija, velik broj predmeta ekshumacija još treba da se uradi, jer sve se teže dolazi do informacija. Svako od nas u ovoj sali u ovoj sredini treba da radi na tome da utiče na ljude da daju svoje informacije gdje se nalaze masovne grobnice ili pojedinačne. Sve više su žrtve, sa kojim imam izuzetno dobar odnos u cijeloj Bosni i Hercegovini mole, dajte samo da pronađemo nestale, više nam krivično gonjenje, prolazi vrijeme, bitno je, ali nije toliko bitno nego da na miru sahranimo i po svom obredu svako svom, svoje nestale. I tu radi Tužiteljstvo BiH, radimo sa Međunarodnom komisijom za traženje nestalih osoba i od 30 000 koji su se tražili nestalih osoba sada je 23 000 do sada identifikovano, traži se još 7 000 nestalih osoba. Nažalost, mi i te stvari koristimo kao dokaze u krivičnom postupku u predmetima ratnih zločina. Takođe imamo i oko 500 predmeta KTN, to su predmeti po nepoznatim izvršiocima, a pitanje strategije za predmetima ratnih zločina stoji, nije usvojeno. U čemu je problem gospodo, u čemu je problem gospodo, ako je trebalo da pomognem kao glavna tužiteljica i koja radim zajedno sa svojim saradnicima na ovom zašto nisam pozvana da vidimo zašto? U ovo se ne smije miješati politika, jedina stvar gdje žrtve mogu imati svoju satisfakciju je Tužilaštvo BiH, jedino mjesto gdje imaju i oni to dobro znaju, bez obzira koliko ko pričao, da znate da sve žrtve u Bosni i Hercegovini znaju da jedinu satisfakciju imaju u Tužilaštvu BiH gdje ih gledamo na isti način i sa kojim imamo izuzetno, izuzetan odnos. I nemojte uvlačit žrtve u neka politička pitanja, nije moralno, nije moralno, ako se stategija treba usvojiti, a mi radimo bez obzira da li je ona usvojena ili nije, zašto to dijelite, u čemu je problem. Ja sam spremna na još jednu tematsku konferenciju u kojoj ću učestvovati kada dođe, ako postavite ovo, ovo pitanje veoma značajno na red. Usporava rad na predmetima ratnih zločina, novousvojenom strategijom bi se manje složeni predmeti mogli u većem ... prosleđivati kantonalnim i okružnim tužiteljstvima zbog kriterija koji bi bili povećani, sada to nismo u mogućnosti. Prošle godine je, u 2018. proslijeđeno je 67 predmeta, prije toga 15 predmeta, sa ovim kriterijima koje smo usvojili zajedno sa Sudom BiH i sa kojim mi imamo izuzetno dobru saradnju, da vi ne bi mislili, naravno svako u svojih nadležnosti zbog ovog što sam rekla, zbog ocjenjivanja da tu postoji neka razlika, mi radimo izuzetno dobro sa stalnim sudskim vijećem koje, Stalnim vijećem Suda za ratne zločine, ali mi moramo imati pretpostavke za rad i Sud BiH i Tužilaštvo BiH da bi mi ove predmete prosleđivali na entitetska tužiteljstva. Sledeće, i kada uradimo ovo pitanje je kako će se žrtve odnositi, žrtve su pismeno podnijele prijedlog da sve predmete ratnih zločina radi Tužiteljstvo BiH i Sud BiH. Zato bez obzira što kažu nema se povjerenja u pravosudne institucije, ima žrtve traže da radimo mi, Tužilaštvo i Sud BiH, jer ne vjeruju, ne našim kolegama oni su obučeni isto kao mi da rade u svojim sredinama ratne zločine, ali žrtve ne vjeruju jer se tu u uskom prostoru sreću sa osumnjičenim, sa optuženim, daju svoje izjave, pitanje drugih, mijenjaju iskaze. Ako je pritisak da se prebaci što više predmeta, ako to bude tako, nama je to najlakše uraditi, mi ćemo prebaciti. Ali pitanje, pitanje kako će se zadovoljiti pravda tih žrtava, mi očekujemo izvještaj sutkinje Joanne Korneri, preporuke i ja želim da kažem da smo imale korektno, izuzetno korektnu saradnju, jer sam ja s njom učestvovala i u prethodnom periodu kada je bilo određenih problema i mislim da će i u tom segmentu biti određenih preporuka. Ali niko nama ne treba ništa preporučavati, mi treba da se dogovorimo svi zajedno, da ne govorimo nisu jedni, nisu drugi, nisu treći, imamo mi mnogo problema u ovoj zemlji koje trebamo riješiti. Vidim da želite da me prekinete, želim da kažem i o drugom odjelu, jer izvinite ako ste postavili ovako sjednicu onda mi morate pustiti da kažem ono što mislim. Druga stvar o kojoj želim da govorim je Odjel za organizovani kriminal, privredni kriminal, korupciju i terorizam. Naše nadležnosti su velike i široke, što se tiče organizovanog kriminala, Odsjeka organizovanog kriminala postiže izuzetno dobre rezultate sve ove godine i moram reći da tu se radi uglavnom o međunarodnoj trgovini drogom, oružjem i sada u poslednje vrijeme krijumčarenje ljudi i ilegalnim migrantima. Što se tiče Posebnog odjela za privredni kriminal, vi znate, ima među vama osoba koje znaju koliko je Tužilaštvo donijelo, doprinijelo, a nigdje nije istaknuto, da se skine sa Sive liste FATFA i da smo za dva dana uložili toliki napor da i ja kao glavna tužiteljica izađem pred to vijeća sa svojim saradnicima i uspjeli smo u tome. Znači, kad hoćemo zajedno možemo za ovu Bosnu i Hercegovinu svi uraditi mnogo i treba da uradimo zajedno mnogo, mnogo, mnogo toga. Što se tiče predmeta korupcije, pitam ja vas – šta je visoka korupcija? Sad kad bi vas pitala šta je visoka korupcija, vi ste svi ovdje visoki funkcioneri, visoka korupcija se odnosi na visoke funkcionere, visoke funkcionere, svi ste ovdje i drugdje visoki funkcioneri. Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće je ispoštovalo sve .... preporuke koje se odnose za Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće i donijelo je pojam visoke korupcije. Ja vam ga neću čitati, ali molim vas gospodo pročitajte šta je predmet visoke, pročitajte šta je predmet visoke korupcije. Nemojte misliti da u narednom periodu neće biti predmeta visoke korupcije, biće ih i to biće sa osuđujućim presudama. Odgovorno vam ovo tvrdim, odgovorno vam tvrdim, stanje u zemlji nije dobro, drago mi je da se ova sjednica prenosi i neka svi čuju. Stanje u zemlji nije dobro, mnogi su problemi pred nama, a sada ću da kažem, da pređem na treći dio koji se odnosi na terorizam i predmet koji se tiče krijumčarenja ljudi. Ministar sigurnosti je rekao da je Bosna i Hercegovina prespavala period pitanja ilegalnih migracija, da li se neko mnogo više bavio pravosuđem ili svojim poslom, vidjećemo, vidjećemo u narednom periodu. Ali kasno je nama kad vidimo kad ćemo svi snositi i snosimo već posljedice svega, svega toga. Želim da naglasim da ova situacija u pogledu krijumčarenja ljudi je sljedeća, broj krivičnih djela vezano za krijumčarenje ljudi se povećava, u prošloj godini podignuto je 30 optužnica za krijumčarenje ljudi. Imamo probleme u lokalnim zajednicama između migranata i našeg domaćeg stanovništva, vidite sada situaciju u Grčkoj i Turskoj i šta možemo očekivati, opet možemo reći neće oni kroz Bosnu i Hercegovinu, mi smo siromašna zemlja. Vidjećemo, to nije u mojoj nadležnosti i time neću da se bavim, moje je da djelujemo represivno nakon određenih krivičnih dijela, ali kao glavna tužiteljica imam odgovornost da građani u ovoj zemlji žive bezbjedno i sigurno i da sa svoje strane doprinesemo mi kao Tužilaštvo i u tom segmentu. U tom pogledu Ministarstvo sigurnosti, sve policijske agencije, svi mi i zakonodavna, i izvršna, i sudska vlast moramo biti zajedno da prevaziđemo ove probleme koji će tek biti pred nama, lako ćemo mi reagovati ako se nešto desi, najlakše, ja imama dežurne tužioce koji će raditi, treba spriječiti, ali to nije u mojoj nadležnosti. I da završim sa terorizmom, u ovom Tužilaštvu postoji i Odsjek za terorizam, veoma važan Odsjek gospodo, veoma važan Odsjek i to je nešto što nas ujedinjuje vjerovatno sve u ovoj sali. Pitanje da li će se negdje nešto desiti, bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ne pita ni ko je ko, ni ko je šta. Želim da kažem da ovaj Odsjek u Tužilaštvu BiH radi izuzetno dobro, da smo do sada imali, i ovo da znate i treba da znate, više vrsta krivičnih djela terorizam. Prvo .... strani borci koji su na početku odlazili na strana ratišta i koje smo zaticali negdje u putu u Tursku, pa samo sklapali s njima sporazume, pa je rečeno Tužilaštvo BiH sklapa sporazume. Naravno, sklapali smo sporazume i da vidimo ko je otišao, ko ih je finansirao i više sporazuma nema. Drugi segment su teroristički akti koji su se dogodili na teritoriji Bosne i Hercegovine i oni su svi presuđeni i završeni, srećom nije ih, ono što je bilo završeno je, znate o čemu se radi, između ostalog bio je napad i na Američku ambasadu. I treće, strani borci, ustvari naši držvaljani koji su bili borci na stranim ratištima, koji su se vratili prošle godine i u prvom mahu jedan, a zatim sedam. Ovom prilikom želim takođe da kažem, da je i od čak i u tom segmentu došlo je do curenja informacija, mi organizujemo da preuzmemo ljude na aerodromu u tajnosti, naveče izađe u nekim medijima da dolaze nam ti i ti. Kako obezbijediti te ljude, kako obezbijediti neše građane u tim momentima? Ja pozivam medije na saradnju i mislim da je saradnja u zadnju godinu daleko, daleko, daleko bolja i mediji u svemu ovome treba svima nama da pomognu, ne trebaju se plašiti građani Bosne i Hercegovine pravosuđa u Bosni i Hercegovini, ne odlaze mladi zbog pravosuđa, niti zbog Tužilaštva BiH, zapitajte se i vi svako u svojoj sredini zašto mladi odlaze. To i nije nadležnost Tužilaštva i pravosuđa, to je nadležnost drugih, je li, da se time bave. Povjerenje, kao što je rečeno, nije dobro u pravosuđe, ali ja ću govoriti o Tužilaštvu BiH, ovim putem vam kažem od kad sam postavljena za vršiteljicu dužnosti glavnog tužitelja na svoje ruke dobijam mnogobrojne prijave koje se odnose na kantonalna, entitetska tužiteljstva i tužiteljstva Brčko Distrikta, koji nisu u našoj nadležnosti. To je ohrabrenje za ovo Tužilaštvo, mi to pregledamo, vidimo, najčešće i vratimo, ali hoću da kažem da percepcija javnosti mora biti bolja. Jeste mjesto ova Parlamentarna skupština da se pokaže šta ko radi i da se percepcija javnosti ili pogorša ili poboljša, ali se to mora čuti direktno od nosilaca pravosudnih funkcija i ja sam tu na čelu Tužilaštva BiH već četvrtu godinu, nažalost sada je Izvještaj za 2017. i 2018. evo i za 2019. norme, ja neću govoriti o normama, to je prevaziđeno, norme su u potpunosti ispunjene i preko 100%, ali da mjesta poboljšanju ima. Ja gledam kritički na sve što se radi, u oblasti korupcije mora biti bolje i biće bolje, kao što sam rekla, ali pitanje korupcije Tužilaštva BiH je pitanje samo korupcije visokog nivoa. Šta je sa kantonalnim tužiteljstvima i Tužiteljstvom Brčko Distrikta? Ovakvu jednu sjednicu ako želite da raspravljate o pravosuđu treba da pozovete sve predstavnike, osim znači članova Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, predsjednika Suda, mene kao glavne tužiteljice, glavne federalnog tužitelja, Republike Srpske, Brčko Distrikta, sve federalne tužitelje, sudije, pa da sjednemo da razgovaramo, svako ima svoju oblast. Ne može biti državno Tužilaštvo i Sud BiH i Visoko sudsko i tužilačko vijeće problem pravosuđu Bosne i Hercegovine. Molim vas, dok je Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, ja ne govorim sada o ovom sazivu, jer ja sam od 2003. prošla tri saziva Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, biće i neovisnosti u radu sudija i tužilaca i bez obzira, prolazila sam na ... u Skupštini Tuzlanskog kantona, prošla sam sve izbore, radim 35 godina smatram da je, može se popraviti stanje u pravosuđu, evo kako. Vrhovni sud treba, to je moje mišljenje, u Sudu BiH sve se završava po optužnicama Tužilaštva BiH, ne smiju se komentarisati odluke Suda BiH i neću ih komentarisati, ali smatram da treba da bude vrhovni sud Bosne i Hercegovine. Neka se odvoji i Tužilaštvo pa nek budu i tužioci koji će zastupati pred tim vrhovnim sudom, ali mora biti neko. Ne može se u jednom sudu zastupati tri instance i u trećoj rješavati, prvo oslobađajuća, pa osuđujuća, pa oslobađajuća, pa oslobađajuća, pa osuđujuća, pa, molim vas neko mora biti iznad da to može riješiti, neko nepristrasan. Neću reći da ove moje kolege nisu nepristrasne daleko od toga, ali ako sjedimo u istoj ustanovi, ta ustanova bi, po meni, trebala biti izdvojena u potpunosti iz ovih zgrada u kojima mi sjedimo, možda čak da bude i u drugom gradu, da bi se obezbijedila pravda svim građanima Bosne i Hercegovine. I još ću na kraju zaključiti sa sljedećim, Izvještaj gospodina Pribea sam dobro izučila, odlične su preporuke, preporuke ćemo ispoštovati u cjelosti što se tiče Tužilaštva BiH i što se tiče finansijskih izvještaja nosilaca pravosudnih funkcija mislim da treba da podnose svoje izvještaje i da se zna kako je ko radio, kao što i vi svi dajete svoje finansijske izvještaje, ali sam za to kada prođe i kada se donesu, vidjeli ste da je tu bilo, ja o tome neću govoriti, određenih stvari i ja sam za to nek svako podnese svoj finansijski izvještaj od početka do kraja ako treba. I na kraju, molim da diskusija bude konstruktivna, spremna sam odgovoriti na sva pitanja, rođena sam u Bosni i Hercegovini, odrasla sam u Bosni i Hercegovini, rat sam provela u Bosni i Hercegovini i to u jednom malom mjestu Živinice kod Tuzle, volim sve građane Bosne i Hercegovine i budite sigurni da ćete biti jednako tretirani u ovom Tužilaštvu BiH. Doviđenja.