Govor

Zahvaljujemo se predsjedniku Suda BiH. Uvažena, glavna tužiteljice, izvolite.