Govor

Kolegij Doma je kao nadležnu za razmatranje navedene Informacije odredio Ustavnopravnu komisiju. Komisija je dostavila svoje Mišljenje, Informaciju nije primila k znanju i predlaže nastavak dalje procedure u skladu sa Poslovnikom Doma. U skladu sa stavom Kolegija u proširenom sastavu, prije nego što otvorimo raspravu o tačkama dnevnoga reda, dajemo mogućnost našim uvaženim gostima, dakle, predsjedniku VSTV-a, predsjedniku Suda BiH i glavnoj tužiteljici Tužilaštva BiH da se obrate Predstavničkom domu u trajanju od po 10 minuta ukoliko, naravno, to žele. Na kraju rasprave, kada dakle završimo raspravu sa svim zastupnicima biće omogućeno da uvažena gospoda daju odgovore na postavljena pitanja i komentare.