Govor

Kolegij Doma je kao nadležnu za razmatranje navedene Informacije odredio Ustavnopravnu komisiju. Komisija je dostavila svoje Mišljenje, Informaciju je primila k znanju i predlaže nastavak dalje procedure u skladu sa Poslovnikom Doma, i Ad. 3. Informacija o radu Tužilaštva Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, broj: 01-50-18-148/20 od 17.01.2020.