Govor

Zakonodavno-pravni sektor dostavio je Mišljenje o Prijedlogu zakona 20.09.2019. Ustavnopravna komisija u svom Mišljenju utvrdila je da je Prijedlog zakona usklađen sa Ustavom BiH i pravnim sistemom BiH, te je prihvatila principe Prijedloga zakona. Otvaram raspravu o Prijedlogu zakona u prvom čitanju. Nema prijavljenih, zaključujem raspravu. Prelazimo na tačku dnevnog reda broj 10., Ad. 10. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima, predlagači zastupnici: Mirjana Marinković Lepić i Predrag Kojović, broj: 01-02-1- 1626/18 od 26.02.2019. godine (prvo čitanje)