Govor

Prijedlog zakona usvojen je u prvom čitanju 04.02.2020. Komisija za vanjsku trgovinu i carine dostavila je svoj Izvještaj. Komisija je podržala Prijedlog zakona. Otvaram raspravu o Prijedlogu zakona u drugom čitanju. Nema prijavljenih, zaključujem raspravu. Prelazimo na tačku dnevnog reda broj devet, Ad. 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona BiH o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera, predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-1613/18 od 13.09.2018. godine (prvo čitanje)