Govor

Prijedlog zakona usvojen je u prvom čitanju na 4. sjednici Doma održanoj 04.02.2020. Ustavnopravna komisija je dostavila Izvještaj i Komisija je usvojila Prijedlog zakona. Otvaram raspravu o Prijedlogu zakona u drugom čitanju. Nema prijavljenih, zaključujem raspravu. Prelazimo na tačku dnevnog reda broj osam, Ad. 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini (P.Z.E.I), predlagač: Vijeće ministara, broj: 01,02-02-1- 1694/19 od 25.09.2019. godine (drugo čitanje)