Govor

Prijedlog zakona usvojen je u prvom čitanju na 4. sjednici Doma održanoj 04.02.2020. godine. Komisija za finansije i budžet dostavila je Izvještaj. Komisija je usvojila osam amandmana koji su postali sastavni dio teksta Prijedloga zakona. Otvaram raspravu o Prijedlogu zakona u drugom čitanju. Nema prijavljenih. Zaključujem raspravu. Prelazimo na tačku dnevnog reda broj šest, Ad. 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentu, predlagač: Vijeće ministara BiH (P.Z.E.I), broj: 01,02-02-1-2852/18 od 27.02.2019. godine (drugo čitanje)