Govor

Uvaženi predsjedavajući. Krivi navod se odnosi na nekoliko stvari, pa ću redom. Dakle, imamo ovdje čak i u diskusiji gospodina Mektića jasno kao izraženo, da je ovo radio tim nekoliko mjeseci. Skrećem pažnju na Izvještaj Zakonodavno-pravnog sektora koji nam je svima ukazao na neke stvari koje ću, evo, ja javno da iznesem. Mislim, mogu mislit kakav je to tim ako dva mjeseca radi na jednom A4 formatu, pa napravi sljedeće greške i normotehničke prirode koje fali u naslovu samog Zakona, piše BiH umjesto Bosne i Hercegovine, tri četri štamparske greške od kojih je jedna ozbiljna, u prvom čini mi se članu gdje fali zagrada, pa onda štamparskih grešaka dole gdje se brka, jednom je vijeće, jednom je savjet itd. Ovo govorim iz razloga što, da demantujem, da ovo, nemam pojma, ili je možda tim nekakvih dječaka i djevojčica koji su se igrali ili je ovo na brzinu sklepano kako bi se, što mislim da jeste, i dato gospodinu Mektiću da provede, shodno zaključcima Predsjedništva SDA što sam nekoliko puta i pominjala. Da li jeste i zaista ovdje nekakva druga stvar motiv gospodina Mektića, ne bih da iznosim, iako svi imate i danas i svih ovih dana u štampi naslove o trenutnim procesima aktuelnim, ali hajde da to ostavimo za neku drugu diskusiju i kad zato budemo vrijeme. Da li imamo gospođo Čolo pravo ili nemamo diskutovati o moralu pojedinih sudija, pa imamo mi pravo, ali nikakvog efekta. I opet, želim da istaknem, pa čak i ovim Zakonom, šta god se desilo opet nikakvog efekta niti mi možemo šta utjecati na to pravosuđe, ni na izbor ovog VSTS-a, ni pojedinih sudija. Dakle, sve ovo skupa može slobodno isto tako da, ovaj, da se konstatuje da nikakvog stvarnog suštinskog strukturalnog efekta neće imati, a za koji mi procjenjujemo da trebamo .../govornik se upozorava na vrijeme/... da ga imamo. Tako da, da, još da kažem, da je neko zaista imao dobru namjeru sa ovim Zakonom, stavio bi ga u redovnu proceduru koja bih se mogla završiti do juna mjeseca, kako je predviđeno, hajde da kažemo, prijedlogom ovog Zakona, pa bismo zaista mogli imati nekakvih .../govornik se upozorava na vrijeme/... možda i konstruktivnijih i boljih prijedloga. Inače, dakle, da završim, čisto politikanstvo i izvršavanje zaključaka Predsjedništva SDA od strane gospodina Mektića i PDP- a i SDS-a. Hvala.