Govor

Zahvaljujem. Htjela sam samo kratko reći da moji motivi kao zastupnice su već rečeni na početku, nemaju veze sa tim ko je predlagač, nisam time opterećena kao što sam nažalost svjedočila sad da su neki drugi zastupnici opterećeni ko je predlagač. Hvala zastupniku Borenoviću što nas je podsjetio na naše zaključke, naše zaključke prema Vijeću ministara, naše zaključke šta treba uraditi, a da ništa od toga nakon osam mjeseci nije ni pokrenuto. I zahvaljujem se na incijativi koju je zastupnik Mektić podnio, da pokrenemo taj zamajac i da nešto uradimo. Hvala lijepo.