Govor

Zastupnica Marinković-Lepić, ispravka krivog navoda.