Govor

Ma ja bih kratko, da li uopšte mi imamo pravo da razgovaramo o moralu ljudi koji rade u pra vosuđu, o moralu sudija i tužilaca? Pa samo bih vas podsjetila na jedan slučaj ne znam koliko ljudi iz Republike Srpske znaju, imali ste slučaj sutkinje Vrhovnog suda Federacije koja se danima sunčala naga pored prozora u kancelariji u kojoj je sudila na Vrhovnom sudu Federacije. Zna li iko u ovoj sali šta je bilo sa tom ženom? Je li procesuirana? Je li otjerana iz pravosuđa? Nije, mislim da još uvijek radi u pravosuđu i mislim da imamo pravo da raspravljamo o moralu ljudi koji nam sude i ne mislim da je .../govornik se upozorava na vrijeme/... ... gospodina Mektića jer danas je u Bosni i Hercegovini klima takva da ne smijete pričati o pravosuđu. Budete li pričali može vam neko montirati neku optužnicu i nije pohvalno danas što ja stojim ovdje i zalažem se za ovaj Zakon jer ne znate šta vam neko može naći i neki nestručni tužilac za šta vas može optužiti i šta vam može staviti na teret i zašto vas nestručni sudija koji je vozio kamion u Kanadi i imenovan kad je došao poslije rata u Bosnu i Hercegovinu, imenovan za sudiju, za šta vas može osuditi. I zato, molim vas da ovaj Parlament kao najviše zakonodavno tijelo u ovoj zemlji može odlučivati o ovakvim pitanjama.