Govor

Hvala, to smo sve čuli. Uvažena zastupnica Čolo. Molim vas da idemo dosta brzo, da završimo konačnu ovu temu. Izvolite, ispravka krivog navoda.