Govor

Uvažena kolegica Vulić, Vi se gledajte u ogledalo ako mislite da se treba gledati u ogledalo, što se mene tiče stavite ogledalo tu pred sebe, buljite u njega, ne morate nigdje ni sklonit glavu niti šta ..., ali ja nemam se za šta gledati u ogledalo. To, priča ovdje da sad kad neko ustane i kad kaže da mu nije jasno zašto ovaj Zakon treba podržati, onda ja zaista ne mogu da shvatim nas ovdje i koliko smo mi ozbiljni i odgovorni prema ovom društvu. A to što govorite o timu, da bi dobro bilo znati ko je taj tim bio, pa normalno da sam radio sa timom, zato što sam htjeo da radimo ozbiljno i odgovorno ovaj posao. Jesam li ja Vama trebao govoriti ko je bio u timu, pa da Vi onda ocjenjujete te ljude sa stručne ili bilo koje druge strane? Ali evo, reći ću Vam, sav moj tim, nekoliko ljudi su bili sudije i tužioci koji obavljaju sad funkcije. Pa recite glasno ako imate nešta reći, nemojte mumnjati u sebi tu. .../govornik se upozorava na vrijeme/... ... ovo je priča, gospodine Emriću Vama ću se sada obratiti, sjećate se kad smo govorili o mačku i zakačit za rep...