Govor

Hvala predsjedavajući. Pa ja ću na kraju samo reći, ovaj, ovako sad ću da se baziram na pogled onako građanina, apsloutno ne na pogled političara i moram reći da sam stvarno zgrožena činjenicom da imamo mogućnost kao izabrani u ovom Domu da zloupotrijebimo svoje lične frustracije i nezadovoljstvo i pokrenemo neke stvari. Apsolutno sam saglasna da trebamo nešto mijenjati po pitanju pravosuđa i to smo u ostalom svi donijeli zaključak na prethodnoj sjednici i zato i treba da imamo ovu tematsku sjednicu koju ste Vi najavili čini mi se za 11. mart ili 9., nevažno. Tako da apsolutno mi nije jasno, zapravo moja sumnja u svim ovim danas iznešenim stavovima i činjenicama zašto ja sumnjam u sve i moram reći da mi je vrlo iznenađujuće kada pročitam reference svih ovih uvaženih kolega imajući u vidu koliko svi imaju i životnog i profesionalnog iskustva, čudno mi je kako odjedanput imaju niz argumenata zašto ovaj Zakon treba da ide po hitnoj proceduri, jer ne vidim zaista šta je to hitno od jučer za danas, ili šta je to bilo hitno u odnosu na prethodno zasjedanje u odnosu na danas. Mislim da je ovdje samo poenta u par faktora, a to je da, kolega je rekao – ja sam ovaj Zakon predložio, odnosno pokrenuo incijativu, ja sam ga lično sam pisao sa timom ljudi. Pitanje leži upravo u tome – ko čini sastav tog tima ljudi i ko je sastavio ovaj Predlog zakona, jer uvaženi kolega sigurno nije. Tako da, i pošto je kolega Helez započeo ovo kako treba da se govori i šta je ispravno, a šta ne, moram reći da – s nikim definitivno ni u jednom od tri jezika nije ispravno već – ni sa kim. Tako da, moja sumnja i ono što me žalosti kao poslanika jeste da građani moraju da trpe svu ovu torturu od strane nas, jer ovo je tortura dok mi objašnjavamo kako je nešto hitno ili nije hitno. Da smo zaista odgovorni ljudi, o ovoj temi bismo mnogo prije raspravljali, to jeste, evo, kako ste rekli, već osam godina tapkamo u mjestu. Mene zanima ko je ključna figura i ko je problem u cijeloj ovoj priči kada moramo, evo, cijeli dan da izgubimo o nekoj temi koja je samo jednoj osobi bliska definitivno, a pronašao je saradnike u kolegama, vjerovatno zbog neke druge teme koja će nekada u narednom periodu doći na dnevni red, a biće potrebna podrška i od kolega iz Republike Srpske koji dolaze iz opozicije. Tako da, postavlja se zaista pitanje šta je svrha ovog i koja je rasprava, ako smo tako hrabri i ako zaista želimo dobro Bosni i Hercegovini sa entitetima i Brčko Distriktom, da se razvijamo, napredujemo, da budemo samostalni, samo svoji i tome slično, hajde da vidim gdje ta hrabrost da se konačno riješimo stranih sudija. Mene iskreno zanima da možda oni baš nisu pisali ovaj Predlog zakona. Tako da pričamo o nekakvom čojstvu, o moralu, o kakvom moralu mi govorimo, mi se našli da govorimo o moralu sudija, pa gospodo draga mi svako jutro, svi mi pojedinačno ovdje treba da se pogledamo u ogledalo pa prvo sami o sebi da razmislimo, ko smo, šta smo, odakle smo, kako smo postali, odakle smo tu gdje jesmo, kakvi su nam imovinski kartoni i tome slično, koliko ko ima mandata iza sebe, koliko je ko na političkoj sceni i koliko je ko od samih nas imao saradnje i tome slično sa svim tim i sudijama i čudima. Moje lično zapažanje, znam da nije korektno i znam da nije mudro što ću vam reći ovo, ali ovako svakako ću reći, moje lično zapažanje je, slušajući kolege i njihove referenece koje ovdje često ističu, moje lično zapažanje je da ovdje imamo dosta kandidata koji bi da zamjene ili gospođu Seadu Palavrić ili gospodina Tegeltiju i da zato iz ličnih razloga svu ovu zavrzlamu su i pokrenuli. Toliko i hvala.