Govor

Ja bih samo rekla da smo možda, da je, da su i neki raniji sazivi Parlamenta pokušali da djeluju na ovaj način, da možda Visoko sudsko i tužilačko vijeće i ne bi postalo tako otuđen centar moći, jer izgleda da su se oni uljuljkali upravo u činjenicu da im niko ništa ne može, a evo ovo je način da pokažemo da može. Drugo, sada svaljujemo svu odgovornost na Međunarodnu zajednicu. Međunarodna zajednica sigurno nije imala loše namjere kod donošenja ovakvih i nametanja ovakih propisa misleći da će, dakle, ovo biti jedno neovisno tijelo koje će doista raditi i prema zakonima i kodeksima koji su donijeti. Naravno, mi smo majstori da sve izigramo i da sve zloupotrijebimo. Dakle, to je razlog zbog kojeg je VSTV radilo na način kako je radilo. I da ne dužim, samo bih još rekla da i Dom naroda nije usvojio izvještaj VSTV-a, dakle, nije ih primio k znanju na sjednici 23.01.2020. godine, da su sve svi poslanici i iz Kluba srpskog naroda, znači da su diskutovali protiv tih izvještaja, a ovo je, znači, samo način da smijenimo trenutni sastav, a nesporno je da mi treba da dalje idemo u reformu pravosudnog sistema kroz donošenje novih zakona i to je, dakle, nesporno i očekujemo da nam se to predloži od strane Ministarstva pravde.