Govor

Hvala predsjedavajući. E vidite, u vezi Vašeg komentara, ne možemo samo o Zakonu, a nek Dom naroda radi svoj posao, jer mi danas na konkretnom primjeru ovog Zakona vidimo vrlo kristalno jasno da tri nije četri. Gospodin Stevandić je otvorio ovo pitanje hoće li ili neće proći u Domu naroda. Na identičan način na koji je gospodin Osmanović obrazložio medijima zašto je glasao protiv mog Zakona o smanjenju otpremina, da treba voditi računa o prohodnosti u Domu naroda. Na tom primjeru se takođe vidi da tri nije četri i ta argumentacija, s obzirom da je već otvorena, zaslužuje da bude diskutovana. Tri nije četri i evo već imamo dva primjera, a do kraja ovoga mandata, zbog toga što ste dali četvrtog SNSD-u ćemo vidjeti još niz primjera. Hvala.