Govor

Evo, hoću. Ja mislim, sad konkretno da kažem, da poslije ovog Zakona, bilo bi dobro da ga usvojimo i da prođe u Domu naroda bilo bi dobro, ali ako ne prođemo vidjet ćemo onda ko je protiv mišljenja javnosti u Bosni i Hercegovini, raščistit ćemo neke stvari. Značemo ko je ko i ko je šta ovdje, a i to je dobro. Ko je za to da se poštuje mišljenje javnosti, a ko je za to da ne poštujemo mišljenje i mislim, ako ne bude htjeo niko drugi, ja imam jedan tim ljudi koji prati ovu situaciju, bez ikakve zlobne namjere, časnu vam riječ dajem, samo da unaprijedimo ovaj pravni sistem ovdje, da predložimo dva zakona sledeća. Jedan je Zakon o Visokom tužilačkom savjetu i drugi je Zakon o Visokom sudskom savjetu. I onda možemo ugraditi u ta dva zakona gospodine Stevandiću i to što ste Vi rekli, da bira Parlament, da bira ne znam ko, Skupština itd., ali dajte ljudi da se pokrenemo, nemojte samo da pričamo mi bi trebali ovo, mi bi trebali ono. Ja sam razgovarao sa sudijom jednim koji kaže – ja sam odbio optužnicu tužiocu jednom koji je član VSTS-a i on meni poslije toga prijeti. Direktan sukob interesa. Ja mislim da je dobro, da se podijeli, da bude jedan tužilački savjet, da bude jedan sudski savjet i da to budu dva različita visoka savjeta u Bosni i Hercegovini. Nećemo imati ove probleme onda koje imamo sigurno i u ta nova dva zakona tragat ćemo za ovim rješenjima koje svi govorite da treba popraviti, ugraditi, dograditi, ko da bira, kako da bira, ko predlaže itd. itd., ali dajte ljudi nemojte odmah, pričamo o evoluciji i revoliciji. Kakva revolucija? Pa ne rade ljudi ocjenjeni su negativno od domaće javnosti, ocjenjeni su negativno od međunarodnih relevatnih, da kažem tako, čimbenika, da se poslužim sa tom rječju, znači smjena, a onda opet, ako ćemo se vraćati u situaciju da možemo poslije dobiti gore, onda mi, onda to možemo primjeniti na cjelokupno društvo i tako posmatrajući stvar ništa ne dirati, ništa ne mjenjati, pa čak ni vremensku prognozu ne treba prognozirati, jer može biti gora sutra ako mi ... kakva će biti. Dajte malo da se uozbiljimo, hajmo ako ste spremni da mijenjamo neke stvari. Na nama je, stalno govorimo, ovu reformu pravosuđa je izvršila Međunarodna zajednica i ona snosi najveću odgovornost .../govornik se upozorava na vrijeme/... kako je kilavo. Završavam, pa hajmo uzeti mi stvar u svoje ruke, evo početak, evo poslije toga hajmo donijeti Zakon o VSTV-u itd., ako neće niko, ako nemamo koga zadužiti, evo ja ću uzeti na sebe obavezu opet da sa nekim timom napravim neku incijativu koju .../govornik se upozorava na vrijeme/... pred vas. Hvala.