Govor

A što ne bi? Jednostavno, vama nije jasno. I četri puta smo gospodine Arnaut branili, dakle, zakonito djelovanje ovoga Parlamenta, nema ga, ima ga, vratio se, dakle, četri puta koja se spomenuli, mi smo branili zakonitost rada ovog Parlamenta jer mi takav zaključak nismo mogli donijeti po zakonu na kojem ste Vi insistirali. Tako da, evo, sad ću se opet vratiti da ponavljam, mi nismo, dakle, branili stanje u pravosuđu, niti u VSTV-u, mi smo tražili da se ovo ne radi po žurnom postupku. Hoću li još dalje? Neću da vas ne maltretiram više. Hvala ljepo.