Govor

Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Htio sam samo u ovoj raspravi o meritumu skrenuti pozornost na nekoliko stvari koje nam je rekao Zakonodavno-pravni sektor, a pošto smo mi, je li, na tragu tih evropskih rješenja za sve naše zakone, kaže ovdje u Mišljenju svom Zakonodavno-pravni sektor da je od Direkcije za evropske integracije o usklađenosti Zakona, Prijedloga zakona sa evropskim standardima trebao pribaviti Kolegij. Vjerovatno Kolegij sad nije ni mogao jer je to bio hitni postupak. Dakle, on govori o tome da, o formi Zakona, da nije trebao imati poglavlje itd., o čemu se nešto govorili gospođa Krišto i druge kolege pa mi se čini da je u suštini ovoga Zakona sad nakon što smo se dogovorili odnosno što ste te izglasali da se radi po hitnom postupku besmislno govoriti. Ali na nekoliko komentara, odnosno rasprava koje su kolege govorile, recimo gospodin Genjac, Osmanović pa možda dijelom sad i Emrić i neki drugi, da eto tako frustrirana javnost, da ona očekuje da javnost nije zadovoljna itd., itd. s tim što bih ja volio da možda sljedeći put kad budemo razgovarali o nekom zakonu neko donese ovdje definiciju javnosti pa da ja znam šta je ta javnost kako bih mogao i ja sa nekim svojim prijedlogom zadovoljiti tu javnost. Ali se nadam, također, da kad uskoro uputimo u proceduru Zakon o izmjenama i dopunama Izbornoga zakona, da će također se ispoštovati bilo neke javnosti odlukama Ustavnog suda koje su tamo donesene pa ja, evo, čvrsto vjerujem da se i tad se poslušati glas javnosti. I sad ću, znači, nećete se ljutiti, u ovih osam minuta do kraja mog prava da govorim govoriti da mi nismo govorili o dobrom stanju u pravosuđu, niti smo branili stanje u pravosuđu, niti u VSTV-u, nego smo govorili da ovo ne treba donositi po hitnom postupku. Sad ću to ponavljati ovih osam minuta do kraja mog prava, je li tako gospodine Mehmedoviću?