Govor

Zahvaljujem predsjedavajući. Evo, pokušat ću se vratiti tački dnevnog reda. Zakonom o VSTV-u, članom 3. utvrđeno je sljedeće – Vijeće kao nezavisni i samostalni organ ima zadatak da osigura nezavisno, nepristrasno i profesionalno pravosuđe kako je propisano u članu 17. ovog Zakona. Također, u članu 4. propisano je da članovi Vijeća su osobe visokih moralnih kvaliteta i profesionalne nepristrasnosti poznate po djelotvornosti, stručnosti i profesionalnoj nepristrasnosti. Prema tome, mi ovu slabost pravosudnog sistema ne možemo i ne trebamo promatrati na način da imamo slabosti u zakonodavnom okviru ili u zakonu. Kao što ste čuli, da su se predstavnici i svi članovi pravosudnih organa ponašali odgovorno i onako kako je to utvrđeno ovim Zakonom mi ne bi danas imali ovu tačku dnevnog reda, ja sam u to ubijeđen. Međutim, kako to nije bilo tako i kako je prošao jedan određeni vremenski period došlo se u situaciju da građani ove države nemaju povjerenje u pravosudne institucije i općenito u pravosudni sistem što znači da se neke stvari moraju mijenjati. Što se treba mijenati? Treba se mijenjati ono što je uzrokovalo tako stanje. Znači, nije uzrokovao Zakon o VSTV-u nego neodgovornost i neprovođenje tog Zakona od strane oni koji su trebali provoditi zakon. I zbog toga mi trebamo danas da smijenimo postojeći saziv VSTV-a, da imenujemo novi, pa da im damo šansu, da vidimo kako će raditi. Ovo je poruka svima onima koji u budućnosti se ne budu ponašali odgovorno, profesionalno i nepristrasno, da će biti smjenjeni. Da ima mogućnost i da ima ova krajnja mjera na kraju krajeva. Ovo je krajnja mjera, ovo je neki vapaj za pravdom da bi se pravosudne institucije i pravosudni sistem učinio dostupnim svim građanima u ovoj državi na jednak način. U skladu s tim, ja u cjelosti podržavam ovo zakonodavno rješenje. Nadam se da nećemo doći u situacije koje su ovdje najavljivane u neku anarhiju, jer ako su odgovorni, a ja smatram da ima najveći broj odgovornih nosilaca pravosudnih funkcija, onda će se i u ovim propisanim rokovima izvršiti imenovanje i doćemo do novog saziva VSTV-a, te ćemo kroz i stukturalni dijalog i kroz dijalog koji će biti na tematskoj sjednici utvrditi smjernice za nove zakonodavne, za nova zakonodavna rješenja i to će biti prilika da svi opet sudjelujemo u kreiranju tog Zakona ako smatramo da ovaj Zakon koji sada imamo je nametnut. Međutim, iako je nametnut on je dobro postavljen, ali nažalost zloupotrebljen je i nije se dosljedno provodio. Hvala.