Govor

Uvaženi zastupnik Nenad Stevandić. Ja vas inače molim da se vratimo na suštinu tačke dnevnog reda, suštinu Zakona, malo se odmičemo od same tematike. Izvolite.