Govor

Hvala predsjedavajući. Vidim da Vas je, Stevandiću, dotakla ova moja diskusija, niste odavno tako bili nervozni, Vi ste inače smiren političar, s razlogom naravno, s razlogom. Ako možete kazati da je ovo primitivan nivo iznošenja argumenata i samo sam rekao, Vaš ratni period '92 - '95. godina, ne znam kako nazvat ako je ovo primitivna diskusija, kako nazvati Vaše postupke u tom periodu, u Kotor Varošu crveni kombi itd. i s razlogom ste tako nervozni. Kolega Stevandiću, Vi se ovdje zaklinjete da Vam je u interesu kao svima nama da napravimo nepristrasno, profesionalno pravosuđe Bosne i Hercegovine. Ali kolega Stevandiću, Vi nikada niste došli na početak zasjedanja Parlamentarne skupštine Zastupničkog doma, da ne slušate himnu Bosne i Hercegovine, a ovamo se zaklinjete da ste spremni da pravite institucije Bosne i Hercegovine. Vama smeta da slušate himnu Bosne i Hercegovine zajedno sa svim ovdje kolegama, a onda raspravljate da napravimo nepristrasno, profesionalno pravosuđe. Budite jasni, nemate čiste namjere, jedno pričate, drugo radite. Da iskoristim i kolegi Helezu. Četiri delegata, evo sjede ovdje i iz SDS-a i PDP-a, male su nijanse, male, vrlo tanka nijansa između SDS-a, PDP-a i SNSD-a, znate, vrlo malo, ja to znam, ja sam deset godina radio u Banjaluci. Pokrenite neko pitanje Helezu kad je u pitanju Republika Srpska, pokrenite neko pitanje kad je u pitanju genocid u Srebrenici, pokrenite neko pitanje kad je u pitanju etničko čišćenje u Prijedoru, vidjećete kakve su to vrlo male nijanse. Pitanje je sad kako bi se sve ovo odvijalo i da je drugi delegat tamo, ali o tom da dalje ne raspravljam. Hvala.