Govor

Zahvaljujem se gospodine predsjedavajući. Pa malo je neobična moja ispravka krivog navoda, to sam često radio i u Federalnom parlamentu. Kolega je li Stevandić, jeste, ne kaže sam ja sam htjeo, muški rod se kaže ja sam htio, a ženski ja sam htjela.