Govor

Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Pa ja ću ponoviti neke stvari koje sam govorio kad je bio Izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Dakle, jedna je činjenica, reformu pravosuđa su vodili u Bosni i Hercegovini predvodili i donosili ključne odluke, i to se potpuno slažem s uvaženom zastupnicom Krišto, predstavnici međunarodnih institucija. Dobro se sjećam, tad sam, današnja zastupnica je tad bila ministrica, ja sam vodio Obor za pravdu i opštu upravu u Federalnom parlamentu, mi smo prvi put srušili tu, taj zakon i reformu u Federalnom parlamentu. Nakon toga nema kakav pritisak nije izvršen, ovaj, dakle na mene lično, sastanci, sve što je bilo tih stranaca dolazili su i normalno domaćih, dolazili su u SDP da naprave pritisak oko toga i nakon toga je praktično zakon silom izglasan. Dakle, ... dakle to nije bila moja pamet, to su mene upozorili ljudi, predsjednici sudova redovnih i sudova za prekršaje u šta idemo, u kakvu avanturu idemo donošenjem tih zakona. Nažalost, ljudi koji tu rade pokazali su da su bili potpuno u pravu, danas smo tu gdje jesmo i ovo je, po meni, najgora reforma urađena u Bosni i Hercegovini, za razliku, recimo, od reforme odbrane ili od reforme policije, koja takođe nije u najboljem stanju, ali je puno bolje stanje nego kad je u pitanju pravosuđe. O iskustvima dok sam vodio Vladu narušen nam je bio nacionalni balans i mi idemo na sud, tražimo privremenu mjeru i sudinica odbija naš zahtjev pozivajući se na odredbe Ustava koje su prije 10 godina promijenjene, prvo amandmanima visokog predstavnika, a onda potvrđene i u Federalnom parlamentu. Nije ona, ovaj, bila neinformirana, znala je ona za te amandmane, ali je bila politički instruirana. I poslije tri mjeseca to Visoko sudsko i tužilačko vijeće tu sudinicu, za koju sam ja, dakle, izađem na press i kažem – je li moguće da ne zna. Onda dobijem upozorenje od Visokog sudskog i tužilačkog vijeća da se mijenja, da vršim pritisak na nezavisno pravosuđe i da bi mogao dobiti krivičnu prijavu, ne od ovog saziva od prethodnog saziva Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. I nakon tri mjeseca ta sudinica ode u Vrhovni sud Federacija BiH. E zato sam bio suzdržan kod donošenja, kod hitnosti procedure, apsolutno podržavam da treba uvesti reda, apsolutno podržavam da treba promijeniti ovo što sada imamo i kad je u pitanju izbor Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, a bogami i nosilaca pravosudnih institucija i zato smatram da baš, ovaj, teško možemo postići efekat donošenjem ovog Zakona danas. Kakva je garancija da će novo Visoko sudsko i tužilačko vijeće biti bolje od ovog sad koje imamo, jer maloprije sam vam rekao kakvo je bilo ono prethodni, pa sad imamo ovo, postavlja se kako koje dođe sve gore. Kakva je garancija da ponovo neće biti neki članovi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća izabrani od strane Udruženja sudija i tužilaca u Visoko sudsko i tužilačko vijeće? Možda ćemo mi, i hoćemo i evo u redu je, pokazati da imamo vlast ovdje u Predstavničkom domu da se pita, evo neće baš ispasti parlamentarna većina, ali ima neka većina da donese taj zakon, ali da se ne lažemo taj zakon nema nikakve šanse da prođe u Domu naroda. Šta smo postigli, koji efekat? Ovaj, .... i ja zato smatram, dakle ne, potpuno podržavam, ponavljam, da treba uvesti reda, razriješiti sve ova pitanja i izbora Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, ja zaista mislim. Pa dakle, u Hrvatskoj glavnog tužioca bira Sabor, u Srbiji glavnog tužioca i predsjednike sudova bira Narodna skupština, a mi kao nismo na tom demokratskom nivou da možemo mi birati tužioce, nego treba pet sudija i tužilaca, pet advokata i pet, pa što su to oni nešto pozvaniji da o tome odlučuju nego ovaj Parlament i nego zastupnici u ... dakle, parlamenata na svim, na svim nivoima. Zato smatram da je vrlo važno da uđemo u studiozno, u rješavanje ovih problema, evo ako će nešto doprinijeti današnje donošenje zakona, neka ide u tom pravcu, smatram da neće jer sam prilično uvjerene da zakon neće proći u Domu naroda i zbog toga smatram da je važnije da probamo doći do zakonskih rješenja koja ćemo svi podržati i koja realno mogu proći, a koja će uvesti reda i u izbor i formiranje Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, njihove nadležnosti, a bogami i izbog čelnika tužilaštava, koji bi onda drugačije se odnosili prema izvještajima, a ne ne bi dolazili na radna tijela Parlamenta i dolazili na Parlament da podnesu izvještaj o svom radu. Hvala.