Govor

Poštovane kolegice i kolege, evo budući da su druge kolege uglavnom kazale ono što sam ja mislio, ovaj, i ja ću biti znatno kraći. Dakle, jasno je da je zakon lex specialis, svojevrsni lex specialis i da jeste temporalnog karaktera, nema tu sistemskih rješenja. Evo ja sam na jednoj od prošlih sjednica najavio da će Klub zastupnika Demokratske fronte, naravno, u redovnu zakonodavnu proceduru uputiti prijedlog izmjena i dopuna Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i to ćete moći i očekivati do kraja iduće sedmice. Naravno, taj prijedlog zakona će sadržavati sistemska rješenja kada je riječ o ovoj problematici i naravno svaki zastupnik i svaki klub će imati pravo u redovnoj zakonodavnoj proceduri i da daje svoje prijedloge i da se na tome radi. Molim vas, dajte i da razbijemo tu famu više ko se s kim čuje, ko se s kim ne čuje, ko s kim radi, odma da vam kažem ja se čujem sa svima i volio bi da sarađujem sa svima. Ja ovdje vidim da smo mi kolege, da smo na istom putu i da treba nešto da uradimo, iz prostog razloga jer mi ne smijemo da talačimo stanovništvo ove zemlje. Maloprije sam pomenuo Francusku deklaraciju koja je, se davno smatra i međunarodnim standardom u oblasti ljudskih prava, otpor tlačenju je zapravo svrha političkog udruživanja i neotuđivo pravo. Ako mi ne koristimo, ne koristimo dakle sredstva i mehanizme koji su nam na raspolaganju, pa i donošenja ovakve vrste lex specialis zakona u hitnim slučajevima, onda mi skupa sa drugim institucijama tlačimo ovo stanovništvo. Američka deklaracija o nezavisnosti koja je i danas kamen temeljac ustavnosti Sjedinjenih Američkih Država kao jedne velike demokratije, navodi kao dužnost svakog građanina, odnosno građana SAD-a da kada dugački niz povreda institucija vlasti pokaže namjeru podvrgnut ih potpunoj samovlasti, dužnost svakog građanina je zbaciti takvu vlast. Ako mi ne budemo radili svoj posao onda građani ove zemlje imaju demokratsko pravo i nas da zbace, a raditi svoj posao, između ostalog, znači i koristiti ovakvu mogućnost donošenja i lex specialis temporalnih zakona da bi se neke, odgovorilo na neke hitne pojave. Što ne znači da ćemo mi sjediti besposleni, mi ćemo u proceduru staviti i zajednički raditi na sistemskim rješenjima koja će otkloniti sve nedoumice na jedan sistemski i uređen način za neki budući period. Eto toliko, hvala vam lijepo.