Govor

Uvaženi predsjedavajući, malo je krivog navoda, malo potvrda. Skrećem pažnju na izjavu gospodina Arnauta kako je siguran da nije bilo kontakta između SDS-a i SDA, izgleda da u tom kontaktu gospodin, gospoda iz Naše stranke drži svijeću, pa znaju kako ide i vrlo su upućeni u te kontakte čim su to sa takvom sigurnošću mogu da govore o tom kontaktu, što je stvarno i u javnosti, pogotovo nama iz Republike Srpske postaje više nego jasno. Drugo što se tiče da je inicijativa, a ovo ću da potvrdim gospodina Adila Osmanovića, da kaže da je inicijativa gospodina Mektića došla u pravo vrijeme. Jeste iz perspektive potpredsjednika SDA, odlično je došla inicijativa i prijedlog gospodina Mektića da podrži lijepo i provede on kao barjaktar Zaključka broj 11 Predsjedništva SDA i kao što vidim podržaše i kolege iz SDS-a i PDP-a na ovom glasanju. Također, evo želim da kažem, da potvrdim i ovo kad reče gospodin Adil Osmanović da nije SDA i SNSD ne mogu po pitanju pravosuđa da budu u istom košu. Pa ne možemo, s tim samo na način da mi već u kontinuitetu ukazujemo na strukturalne probleme, ukazujemo da, evo sad moram to izgovoriti iako sam se čuvala ove rečenice, da mi nigdje nemamo nadležnosti pravosuđa u Ustavu BiH na nivo zajedničkih organa ili na nivou organa Bosne i Hercegovine. Prema tome nemojte nas trpati u situaciju kakva vama, na koju ste, moram da kažem, navikli da onako kako vam se politički i personalno u kom trenutku učini, da pohvatate ovo, ove neke partnere, između ostalih i ove, nažalost, kolege naše iz Republike Srpske, pa da onda pokušavate podesiti situaciju u ovoj zemlji .../govornik se upozorava na vrijeme/... kako vama, kako je vi politički vidite. Nema ovo veze sa stvarnim .../govornik se upozorava na vrijeme/... promjenama za rješenjem gorućeg, slažem se, problema pravosuđa .../govornik se upozorava na vrijeme/... funkcionisanja pravnog sistema u ovoj državi, ima isključivo veze sa politikom .../govornik se upozorava na vrijeme/... SDA proklamovanom u zaključcima. Hvala.