Govor

Zastupnica Novaković-Bursać, ispravka krivog navoda.