Govor

Hvala predsjedavajući. Mislim da jako je nekorektno kolega Arnaut kad su u pitanju rad institucija Bosne i Hercegovine, posebno pravosudnih institucija stavljati u isti koš SDA, SNSD i druge političke stranke koje ste nabrojali. Vi znate našu opredeljenost kad su u pitanju podrška tim institucijama, ali očigledno da Vi imate kompleks od SDA, ali hajde što imate kompleks od SDA, ali Vi imate kompleks i od SBiH i SBB-a i s te strane Vam ja ne mogu puno u tom pravcu pomoći. Hvala.