Govor

Hvala predsjedavajući. Pa evo u vezi ovoga što je gospodin Osmanović rekao, ja sam potpuno siguran da nije bilo kontakata između SDA i SDS, PDP-a oko ovog Zakona konkretno, ali sam isto tako posve siguran da su postojali opsežni kontakti između SDA i SNSD-a i HDZ-a oko obaranja četiri puta ovdje inicijative da se konstituiše ova komisija, Istražna komisija o stanju u pravosuđu sa posebnim osvrtom, podsjećam, sa posebnim osvrtom na sposobnost ovog saziva VSTV-a da odgovori izazovima Bosne i Hercegovine na put ka Evropskoj uniji. Ta Komisija je osnovana nakon one afere „potkivanje“, zaustavljeno je njeno konstituisanje, jer sekretar nije u skladu sa obavezama iz Poslovnika sazvao konstituirajuću sjednicu. Četiri puta smo ovdje imali na glasanju pokušaj da se konstituiše ta sjednica, ta Komisija istražna, i četiri puta su SDA, SNSD i HDZ skupa oborili te pokušaje, tako da sam ja posve siguran da su ti kontakti ne samo postojali, nego bili veoma opsežni i strateški u prirodi. I zbog toga zaista ne mogu baš da slušam ove priče, eto kako SDA godinama, šta li već, mjesecima ukazuje, pokušava, ne glasa za izvještaj. To oko ne glasanja za izvještaj isti je argument SNSD-a, HDZ-a i SDA, potpuno isti argument imate, da ste kao za to da se popravi zato što kontinuirano glasate protiv izvještaja, a kad treba nešto konkretno uradit poput konstituisanja Komisije čiji je zadatak bio da istraži sve probleme, da sasluša svjedoke, da razmotri sve relevantne izvještaje, onda nešto ponudi .../govornik se upozorava na vrijeme/... četiri puta skupa sa SNSD-om i HDZ-om ste oborili te pokušaje. Hvala.