Govor

Hvala lijepo. Poštovane kolegice i kolege evo nisam se javljala maloprije kad je bila rasprava o ovom Zakonu o hitnosti, naravno svako je imao pravo i svoje stajalište da iznese na koji način vidi i na koji način trebamo raspravljati o ovom Zakonu. Naravno, pod hitnom procedurom nema što se nije čulo, naravno o sadržaju Zakona, pa čak i ne samo o sadržaju Zakona raspravljalo se o Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću, o stanju u pravosuđu itd. Ja ću se pokušati pridržavati zakona koji je na dnevnom redu, a on glasi – Zakon o prestanku mandata Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća BiH u sadašnjem sastavu. Kada to govorim želim naglasiti da u potpunosti stoji priča i možda činjenice, naravno, koje su iznesene kad je u pitanju funkcioniranje i uspostava jednog tijela, koje se zove Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće, a koje je uspostavljeno prenosom nadležnosti sa entiteta na razinu Bosne i Hercegovine, a s ciljem uspostave neovisnog, profesionalnog, apolitičnog pravosuđa. I naravno iza toga mogu reći, kao neko kome je poziv pravnik i bavi se i vodim računa o odlukama itd. tih institucija koje donose, pa na koncu se susrećemo i mi evo kroz ovaj Parlament viđamo odluke institucija koje, čiji je zadatak bio da uspostave pravosuđe na ovim principima o kojima sam govorila. Ovdje nisam čula ni jednu, možda uzgred je Saša nešto spomenuto itd. niko nije spomenuo da je ovu instituciju uspostavio Ured visokog predstavnika, odnosno OHR i međunarodne organizacije. Nitko od nazočnih u institucijama i tijelima vlasti i organima uprave koji su imali zadatak da se brine najmanje o pravosudnoj upravi nisu imali nikakvo pravo da kažu kako i na koji način vide to rješenje i imenovanje određenih dužnosti, odnosno sudaca i tužitelja na provosudnim funkcijama. Sve što bi neko tada izgovorio bilo je direktno, želite se miješati u pravosuđe. Kada je to napravljeno to je bila jedna institucija kojom su se mnogi ponosili, a za koju evo mogu slobodno reći, jer sam u to vrijeme obnašala dužnost ministrice pravde u Vladi Federacije, kad sam nešto izgovorila onda su me napadali, prozivali, a tada već u samom startu, znači, ovo Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće je postavljalo na dužnosti glavnih tužitelja i na nižim razinama i sudaca ljude koji nisu imali određeno iskustvo, koji nisu došli jednom hijerarhijom u smislu poznavanja pravosuđa od najniže razine, preko viših razina, dovođeni su različite nacionalnosti u određene sredine misleći da će na takav način odgovoriti zadaćama i potrebama neovisnog i profesionalnog pravosuđa. Ubrzo se vidjelo da je to samo dalo i da je bilo kontraefekat, da je dovelo pravosuđe u situaciju gdje danas nitko ne može biti zadovoljan situacijom u pravosuđu. Pogledajte, ja sam neki dan dobila osobno jednu odluku, jednog pravosudnog tijela iz Sarajeva koje donosi odluke temeljem općih zastavnih rokova i to se ubraja u rad pravosudnih institucija. Da li je neko nekoga odžepario, pa je prošao opći zastavni rok itd. to su nekakve informacije o stanju i radu u pravosuđu. Kad je u pitanju, o tome ću kasnije govoriti kada bude, naravno, tematska sjednica. Kad je u pitanju Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće još ću jednom podcrtati, znači da ono nije dalo efekte i nije opravdalo ciljeve koje je uspostaviljeno i na to nitko od nas ne može ni na kakav način preuzeti odgovornost. Za to mogu i trebaju preuzeti odgovornost oni koji su inicirali ovakvu uspostavu. Ali što želim reći? Da i ovaj Zakon unatoč svim našim nezadovoljstvima kad je u pitanju i rad i funcioniranje Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća neće dati rezultate koje mi želimo, ja osobno samo uspostavu neovisnog, profesionalnog, apolitičnog i učinkovitog pravosuđa, pravosuđa u kojem će svaki građanin pred zakonom biti jednak. Ovaj Zakon koji je kolega predložio, po meni je, gotovo temporalnog karaktera, iako u, po pravnom normativno ne stoji da je temporalnog karaktera, ali se odnosi na samo na jedan mandat. Zato sam govorila i mislim da nije imalo nikakvog smisla hitna procedura, jer smo mogli uticati ukoliko smo željeli da možda neke stvari napravimo, pa ako je to iskorak po prestanku ovog prvog mandata, onda smo trebali ostavit mogućnost da Zakon raspravljamo u redovnoj proceduri ili pak u skraćenom postupku, pa da se može intervenirati, pa da možda i učinimo neke stvari, ako mislimo svi zajedno ovdje da je to put za rješenje i za uspostavu i Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća na jedan drugi način, kome je uistinu i jedini zadatak treba biti uspostava neovisnog i profesionalnog pravosuđa. Kada to govorim, jer pogledajte zakon stoji, Zakon o prestanku mandata Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća u sadašnjem sastavu. Članak 1. propisuje da prestaje mandat u sadašnjem sastavu. Drugi članak kaže – mandat Vijeća u sadašnjem prestaje danom 15.06. I treći članak kaže – najkasnije do 08.06.2020. pravosudni organi, advokatske komore, institucije, opet sukladno članu 4. onog Zakona o Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću, dužni su provesti postupak novih izbora. Znači šta smo radili ovim, možda se može napraviti, znači, prestaje mandat, definirano je ovim nekim zakonom koga smo izabrali. Jesmo li išta napravili kad je u pitanju Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće, Zakon isti ostaje na snazi, ako se promijeni ovo Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće doće neko drugo i ja osobno mislim kad je u pitanju ovaj Zakon da to možemo u konačnici svesti – nije petak već subota. Hvala lijepa.