Govor

Hvala. Nema više prijavljenih. Zaključujem raspravu. Pozivam vas da se sada izjasnimo, odnosno da glasamo o zahtjevu za hitni postupak ovoga Prijedloga zakona o prestanku mandata VSTV-a. Od ukupno prisutnih 38 – za 23, protiv 14, suzdržan 1. Postoji opća, postoji entitetska većina, što znači da smo usvojili prijedlog da se Zakon razmatra po hitnom postupku. Sada otvaram raspravu o Prijedlogu zakona o prestanku mandata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u sadašnjem sastavu, po hitnom postupku. Samo malo, uvažena zastupnica Krišto. Izvolite.