Govor

Poštovani predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege. Pa evo doista vrlo kratko, onaj, kad je riječ o revoluciji i evoluciji, revolucija nekad predstavlja dio evolucije i u prirodnim i u društvenim procesima. Znate da kojim slučajem nije udario meteor, kako kaže jel', prirodne znanosti kako to kažu, u planetu zemlju ne bi bilo danas nas ovdje kao ljudskih bića. A pravo da vam kažem kad nas vidim kakvi smo možda je bolje da je tad promašio. Pa tako i u društvenim procesima, kada institucije izgube svoju svrhu, pa čak ako uzmete Američku deklaraciju o nezavisnosti, ako uzmete Francusku deklaraciju o ljudskim pravima iz 1789. godine itd. svi ti dokumenti govore upravo i o nakim, pa ne čak ni pod navodnim znacima, revolucionarnim potezima gdje treba ispraviti neke društvene procese koji su krivo krenuli. A ljudi evo, ja stvarno ne znam ima li išta hitnije od ovog trenutno u Bosni i Hercegovini, evo ako ima išta hitnije od stanja u pravosuđu ja bi volio da mi se kaže. Ono je uzrok mnogih stvari i mnogih vrlo loših posledica koje možemo da vidimo svakodnevno oko nas. E sada ja bi mogao ovdje danima da govorim o slučajevima iz prakse, ali naravno neću ovdje, kao što reče uvažena kolegica Krišto, sada govorimo o hitnosti samog postupka, pa ako ovo danas nije hitno, onda ja predlažem da idemo u izmjene Poslovnika i da potpuno izbacimo hitni postupak kao mogućnost .../govornik se upozorava na vrijeme/. Hvala lijepa.