Govor

Dakle, kad sam govorio o reakciji javnosti mislim da je to vrlo teško bilo povezati sa, na neki način sa Trampom. Dakle, mi imamo građane koje zastupamo, interese tih građana i reakcije tih građana povodom interesa, u ovom trenutku građani Bosne i Hercegovine osjećaju pravnu nesigurnost u dobroj mjeri zbog VSTV-a i nadam se da je to dovoljan razlog da razumijemo taj interes građana i da ga ovdje pokušamo zastupati, a nikako ne dovodeći to u pitanje sa raspoloženjem današnjim, možda eventualno Trampa. Hvala.