Govor

Evo već sam rekao, ovaj, pa nema potrebe da navodim član, znate o čemu se radi.