Govor

Tako je. Da ste pratili strukturalni dijalog o pravosuđu o kome govorite kao što niste, ne bi izrekli ovoliko netačnih stvari o tom procesu. Za početak, oni koji su sa Vama potpisali jedan od zakona koji evo uće u proceduru su učestvovali u strukturalnom dijalogu, a taj strukturalni dijalog su moderirali i koordinirali upravo ti stranci. Ja ne znam gdje je dosljednost bila ili Vi hoćete da kažete da su Vaše kolege nedosljedne, a Vi ste dosljedni, može i to nije sporno. Ali treba da znate da je to proces koji je moderiran i koordiniran od strane stranaca. E hajde ovdje ću se zaustaviti, ima još vremena.