Govor

Uvažena zastupnica Čolo, ispravka krivog navoda i predlažem da ovu raspravu o hitnom postupku polako privodimo kraju.