Govor

Hvala na pitanju, kolegi Magazinoviću. Strukturalni dijalog u pravosuđu se ne vodi sa stranim sudijama i ne derogira suverenitet Bosne i Hercegovine odluka iz Republike Srpske Narodne skupštine, nego je upravo derogiraju strane sudije, koji govore da je to zemlja bez suvereniteta, gdje strane sudije sa bilo koja dva predstavnika bilo kojeg naroda mogu da preglasaju, donesu bilo kakvu odluku trenutno, recimo, sa Bošnjacima, sutra sa Hrvatima, prekosutra sa Srbima. Tako da ulaganje Prijedloga zakona o prestanku mandata stranih sudija je upravo povratak nekakvoj vrsti domaćeg strkturalnog dijaloga i domaćeg suvereniteta i onoga da se mi ovdje dogovorimo, a to pogotovo se odnosi na to da nema .... pravde na koju ste se Vi, vidim, prilično brzo upecali i što se mene tiče Vi ćete i podnositi sutradan nekakvu vrstu političke odgovornosti zašto ste se na to primili i upecali i zašto pokušavate naći alibi u tome što ja govorim da bi podržali ovakav jedan rogobata, da kažemo, predlog koji nema nikakve veze sa realnošću i ne može da bude, da kažemo, put u neki izlaz iz teške ili loše situacije, nego će biti put u još težu situaciju. To je Vaš problem.