Govor

Ja sam se maloprije javio, poslije gospodina Stevandića, ali odustao sam, mislio sam da sam pogrešno shvatio. On je to sad još jednom ponovio, dakle, njegov je prijedlog da se vratimo na ono što smo zvali strukturalni dijalog u pravosuđu i ako sam ga ja dobro razumio, da je to mjesto gdje se, ovaj, o tome govori. Onda pretpostavljam da nas može obavijestiti da i ovaj Zakon vezano za Ustavni sud se, je li, ubacuje u tu istu priču i mjesto gdje se o tome raspravlja i onda ako je to tako, onda mi danas sasvim normalno radimo i nemamo potrebe za bilo kakvim akrobacijama u smislu usvajanja ili neusvajanja zakona. Ako nije tako, a logično bi bilo da je čovjek doslijedan, onda treba da kaže da se strukturalni dijalog u pravosuđu odnosi, bar što se njega tiče ili politike koju predstavlja, samo za one teme koje treba skloniti, je li, iz Parlamenta ili koje treba razvodniti, kao što se pokušava razvodniti ovaj prijedlog gospodina Mektića kakav god da je i kakve god može imati dobre ili loše strane. Dakle, bilo bi dobro radi daljeg toka rasprava da gospodin Stevanić pojasni da li je on doslijedan i da li je on zapravo nama svima danas predložio da sve teme koje se tiču pravosuđa, uključujući i posljednju, vezano za Ustavni sud, prebacimo na paralelne tračnice koje se zovu strukturalni dijalog o pravosuđu.