Govor

Poštovani predsjedavajući. Iskoristit ću ovu ispravku krivog navoda da ispravim navode više kolega koji pozivaju na hitnost. Ovog trenutka ja opet vas vraćam, ako neko u postupanju nije vidio ništa hitno proteklih osam godina, ne stoji argument da je u proteklih par mjeseci nešto se, jeste bilo priče, jeste bilo ukazivanja, jeste personalnih problema, ali jedine, evo, koliko mi se čini, dvije stranke koje u kontinuitetu upozoravaju i ne prihvataju izvještaje VSTS-a su definitivno SNSD svih ovih godina, kako čujem kolega iz HDZ-a i mislim koalicioni partneri koji su uz nas sve ove godine. I takođe, želim da ispravim i navode gospođe Čolo ovom prilikom, kada se pominje Pribeov, takozvani Pribeov izvještaj, Pribeov izvještaj u tački 77. kao epilog svih navođenja nekih, hajde da kažem, potreba poboljšanja stanja u VSTS-u govori sljedeće, da bi se otklonili gore navedeni nedostaci novi zakon o VSTS-u koji generalno prati preporuke Komisije, preporuke Venecijanske komisije, je neophodno donijeti kako bi se osiguralo da pitanja koja se tiču sudija i tužilaca, njihovih konkretnih funkcija rješavaju odvojeni pododjeli VSTS-a. Dakle, molim vas da, skrećem pažnju da ne izvlačimo stvari pojedinačno iz konteksta, da sve ovo liči na lični obračun i izvršavanje, evo, ovog ću sad trenutka reći, i glasno, tačke 11. zaključaka Predsjedništva, SDA, da se trebaju izvršiti presonalne smjene u VSTS-u. Da li se trebaju, kako se trebaju, svi mi imamo pojedinačna mišljenja. Ovdje je posrijedi izvršavanje zaključaka jedne političke stranke u izvršnom postupku kolege iz druge političke stranke .../govornik se upozorava na vrijeme/... i ništa bitno ni, mislim jedino ovo što skrećem pažnju, takođe, može nam se desiti da uđemo u ogroman problem na koji je ukazao gospodin Stevandić, a ništa od ovoga što ste naveli .../govornik se upozorava na vrijeme/... nema veze sa stvarnim faktima navedenim u Pribeovim izvještajima.