Govor

Uvažena zastupnica Novaković-Bursać, ispravka krivog navoda.