Govor

Hvala lijepo. Samo na brzinu ovo, ova dva zakonska rješenja koja su u koliziji to je inter-alija, obilježje nečega što se zove lex specialis, tako da o tome ne treba dalje. Vidite, što se tiče ovih koji inputiraju gospodinu Mektiću da je podnio ovo samo zbog Tegeltije, radi nekih sastanaka, ja podsjećam da je taj sastanak bio 20. februara, a ako otvorite Prijedlog zakona stoji datum 18. februara, dakle, puna dva dana ranije, tako da to apsolutno ne stoji. Ako inputirate gospodinu Mektiću da je podnio samo radi Tegeltije, radi njegovih ranijih aferima, ja podsjećam da su ga u tim aferimima podržali svi članovi VSTV-a u izjavama prije nego što je provedena istraga, prije nego što je donešena odluka o njegovoj odgovornosti, a i potom. Što se tiče same hitnosti, kolega Lovrinović uporno govori da ima vremena i zaista kad god pričamo o pravosuđu u ovom Parlamentu, gospodin Lovrinović govori da ima vremena, da trebamo još nešto sačekati pa ćemo onda to uraditi temeljito itd., međutim, nema vremena. Jesmo li pokušali formirati Istražnu komisiju o stanju u pravosuđu? I jesmo je formirali, međutim nikad nije konstituisana i svi pokušaji da ishodimo konstituisanje te Komisije, da naložimo sekretaru da konačno sazove sjednicu te Komisije što je njegova poslovnička obaveza, su ovdje oboreni od strane SNSD-a, HDZ-a i SDA, a upravo je ta Komisija, zadatak te Komisije kako je navedeno u zaključku kojim je osnovana je bio da utvrdi sve probleme, da sasluša svjedoke, da razmotri materijale i da po tom, na osnovu sve te rasprave, diskusije, svih tih materijala, uputi u proceduru detaljne izmjene i dopune Zakona o VSTV-u. To je bilo prošlog juna, tad nije bilo vremena, ali evo prošlo je 8 mjeseci i zbog toga je ovo dodatni razlog zbog čega više nema vremena za bilo šta drugo, već da se podrži ovaj Prijedlog zakona gospodina Mektića. Dakle, bilo je takođe hitno u junu nakon onog sminka, bilo je hitno nakon one potpuno pravno, da kažem, hajde da kažem, čudne konstrukcije kada je u pitanju snimak i kad je u pitanju ona afera potkivanja. Bilo je hitno nakon Pribeovog izvještaja, bilo je hitno kada je izostalo prisustvo predsjednika VSTV-a kod usvajanja, kod razmatranja Izvještaja o VSTV-u, bilo je hitno nakon svake drske izjave upućene ne nama, već građanima kad god se građani usude da izraze svoje nezadovoljstvo radom VSTV-a, pa im onda neko kaže da ne može se ni očekivati od ljudi koji teško rade da misle da ima nezavisno pravosuđe, bilo je hitno nakon svega toga i zbog toga sam maloprije rekao, nije više 5 do 12, sad je 12 i 5 i procedura odnosno zahtjev za hitnost je u potpunosti opravdan. Hvala.