Govor

Hvala lijepo predsjedavajući, poštovano predsjedništvo, kolegice, kolege, članovi Vijeća ministara. Osnovno pitanje, upravo ono o čemu ste maločas, nakon eventualnog raspuštanja šta se dešava. Nije baš lako imenovati sudije i tužioce, to nemojte da se igramo, to je kao kad ljekar opšte prakse hoće da operiše srce. Znači, to je ozbiljno pitanje. Druga stvar o kojoj trebamo otvoreno govoriti ovdje je pokušaj jedne vrste revolucionarne pravde. Revolucionarna pravda je uvijek ime nove još veće nepravde i ne može se tako brzo i urgentno uvoditi revolucionarna pravda u pravosudni sistem. Razumijem da ste se to dogovorili, da imate možda i dovoljan broj ruku, ali upamtite, svaka revolucionarna pravda je još veća nepravda. Gospodin Izetbegović je najavio incijativu i tražio da VSTV smijeni gospodina Tegeltiju, to se nije desilo. Sada imamo zahtjev od gospodina Mektića da se smijeni kompletan VSTS, ne bih ja sad tu da li ima neka tajna veza ili nema, ali ono što treba da racionalno razmotrimo je šta dobijamo i kakva se pandorina kutija tada otvara. To nije vakum, to je možda doba ozbiljne pravne nesigurnosti ili potpuna anarhija da i tužioci i sudije, i to radi ko šta hoće ili ko će koga, da kažemo, više slušati i tad će biti pravosudni sistem pet puta više izložen političkom uticaju. Tad će svako imati neki svoj kolateral za uticaj, a sada bar imamo instituciju pa možemo i da je kritikujemo. Odmah da vam kažem, ja ne branim VSTS, uglavnom sam diskutovao protiv njihovog rada, ovaj, i u Narodnoj skupštini Republike Srpske, ali vam govorim o suštini. Ono što bi još trebalo posebno apostrofirati je ta priča o povratku povjerenja, gospođa Čolo je čini mi se spomenula Pribeov izvještaj. U Pribeovom izvještaju postoje argumenti za i protiv, ali u Pribeovom izvještaju je više riječ o evoluciji, a ne o revoluciji. U pravosuđu je evolucija osnov stabilnosti, napretka i boljih rješenja, a revolucija je, da kažemo, otvaranje pandorine kutije, a meni ovo liči na neku vrstu revolucionarnog prevrata u pravosuđu. Razumijem da umjesto argumenta veoma često, pogotovo ljdi u političkom establišmentu ili imju ličnu percepciju, lični motiv što je takođe nesporno. Vi ste kolega Mektiću u ratu sa većinom članova i u sudskim postupcima i neki drugi su, razumijem da ti lični motivi i percepcija mogu da ... argumente, ali vjerujte mi moguće je i da srljamo u vrijeme kad ćemo imati nenadoknadivu štetu. Spomenuo je to kolega Lovrinović i mislim da je možda mnogo pametnije da imamo ozbiljan strukturalni dijalog koji smo pokrenuli prije osam godina, nakon dolaska gospođe Ketrin Ešton u Banjaluku i da u tom strukturalnom dijalogu sučelimo argumente i pravne stručnjake, a ne samo nas iz političkog establišmenta i da tako tražimo rješenje i za novi zakon i za novi VSTS. Ovako, sve mi liči na neku vrstu ličnih motiva i revolucionarne pravde, a to je još veća nepravda od ove koja bi se nekome mogla učiniti. Hvala lijepo.