Govor

Da, ja sam rekao, dakle, da je moj dojam, da je rasprava o gospodinu predsjedavajućem VSTV-a se svela na pitanje cijelokupnog sastava VSTV-a, pa nisam sigurna da će svi još, sudije, imaju 20tak godina rada, da mogu čekati tih 70 godina dok ih neko drugi imenuje, možda Vi mislite da je to tako, pa vidjet ćemo, dakle, kako ćemo ih imenovati, kako će raditi i u ovakvom sastavu kakvom jesu i tako kako rade kao što govorite, a ja opet tvrdim da je šansa da na tematskoj sjednici raspravaljamo i o donošenju novog zakona o izmjenama i dopunama zakona, novog potpuno zakona o VSTV-u, i bilo kakvog drugog zakona, a da ne radimo ovako kako nam se čini. A što je jedna kolegica, čini mi se Snježana govorila, da smo u ovoj strategiji reforme pravosuđa već osam do 10 godina i ne vidim, dakle, da na ovakav način kao odgovorne, kako odgovoran Parlament za funkcioniranje sustava radimo ovakvo nešto, dakle, da mi u četri mjeseca to sve završimo. Ja opet kažem, e baš ću se sjetiti ovoga negdje s jeseni kad budemo krenuli pa da vas upitam kakvo je sad stanje u pravosuđu. Hvala ljepo.