Govor

Uvažena zastupnica Marinković-Lepić, ispravka krivog navoda.