Govor

Zahvaljujem uvaženi predsjedavajući. Čisto da podržim ovaj zahtjev kolege Mektića, da se predloženi Zakon razmatra u hitnom postupku. Po mojoj procjeni ispunjeni su uslovi u skladu s članom 133. Poslovnika, da Zakon treba i može da se raspravlja i o njemu odlučuje u hitnom postupku. Podsjetio bi samo da smo mi prije osam mjeseci imali raspravu o stanju u pravosuđu, te donosili i određene zaključke kojima smo pozvali sastav, sadašnji sastav Visokog sudskog i tužilačkog vijeća da zbog nastale situacije u pravosuđu i nepovjerenja u pravosudni sistem od strane građanki i građana naše države Bosne i Hercegovine podnesu ostavke. Tada smo obrazlagali to naše stajalište sa različitim primjerima i aktuelnim aferama koje su se tada dešavale i koje su na neki način bile povod da zastupnici ovog uvaženog Doma, zastupnice i zastupnici na takav način reagiraju i pozovu sadašnji sastav Visokog sudskog i tužilačkog vijeća da budu odgovorni, te da u skladu sa zakonom postupe. Kako je prošlo osam mjeseci, a sadašnji sastav Visokog sudskog i tužilačkog vijeća nije postupio u skladu s članom 6. tačka d) Zakona mislim da mi moramo poduzeti neku hitnu i krajnju mjeru, a ovo je taj krajnji odgovor kojeg je predložio kolega Mektić. Često smo u situaciji da građani naše države nas pitaju pa možete li vi išta učiniti da se određenim radnjama i pojavama stane u kraj, da se to prekine, da pošaljete neku poruku da ovaj uvaženi Dom nadzire, kontrolira ili na neki drugi način sve negativne procese koji su primjetni i koje, koji uznemiravaju u najmanju mjeru javnost u Bosni i Hercegovini. S obzirom da je izostala reakcija sadašnjeg saziva Visokog sudskog i tužilačkog vijeća podržavam Zakon i mislim da je potpuno opravdano da isti i usvojimo. Hvala.